artykuł sponsorowany
Lena Murawska  

Jaki gaz do ogrzewania domu?

Znaczący udział w kosztach eksploatacyjnych budynku mają wydatki na ogrzewanie. Dotykający wiele polskich miast problem smogu powoduje, że wiele lokalnych władz samorządowych do wydawania restrykcyjnych zarządzeń dotyczących spalania paliw stałych.

Ogrzewanie gazowe jest bardziej ekologiczne, czyste dla samego użytkownika i praktycznie bezobsługowe. Kotły gazowe mogą być opalane zarówno propanem, jak i gazem ziemnym z gazociągu. Gaz ziemny jest lżejszy, a propan cięższy od powietrza i w związku z tym konieczna jest zmiana średnicy dysz i niewielka modyfikacja instalacji gazowej. Propan może być wykorzystywany jako paliwo tymczasowe przed przyłączeniem budynku mieszkalnego do lokalnego gazociągu. Może być to także paliwo docelowe, zwłaszcza tam, gdzie warunki techniczne uniemożliwiają korzystanie z gazu ziemnego.

Gaz z butli kojarzy się z mieszaniną propanu i butanu, znaną lepiej jako LPG.

Kupowany jest na stacjach benzynowych jako najtańsze paliwo do samochodów. Używany jest w butlach do zasilania kuchenek gazowych. Dzięki niemu działają dezodoranty w aerozolu. Innym rodzajem skroplonego gazu stosowanego jako paliwo jest propan. Podstawową różnicą między czystym propanem, a LPG jest temperatura wrzenia. W przypadku propanu jest to -42ºC, a w przypadku butanu zaledwie -2ºC. Oznacza to, że LPG jako mieszanina tych dwóch gazów nadaje się do użytku jedynie w pomieszczeniach, natomiast propan łatwo daje się przechowywać na zewnątrz. Zbiorniki na ciekły gaz muszą znajdować się minimum 3 m od ścian budynku w przypadku zbiornika o pojemności poniżej 3 m³ (raczej nie stosuje się większych zbiorników w domach jednorodzinnych). Oznacza to, że propan-butan w okresie zimowym traci swoje właściwości i nie nadaje się do użytku jako paliwo do instalacji grzewczych. Propan-butan jest nieco tańszy i bardziej kaloryczny, za to propan daje wyższą temperaturę płomienia, co jest bardzo istotne przy instalacjach grzewczych.

Czy ogrzewanie domu propanem jest drogie?

Wiele osób zainteresowanych ekologicznym paliwem gazowym zniechęcają koszty, jakie trzeba ponieść na samym początku. Projekt, dokumentacja techniczna, zakup zbiornika na gaz, montaż, odbiór techniczny itd. Standardowy zbiornik na gaz o pojemności poniżej 3 m³ to koszt około 7-8 tys. zł. Taniej można kupić zbiornik używany.

Zakup wraz z pozostałymi kosztami inwestycyjnymi zwróci się dopiero po kilku latach. Kupując własny zbiornik, można wybierać dostawców gazu i kupować propan w okresie letnim, gdy jest znacznie tańszy. Trzeba jednak ponosić koszty związane z eksploatacją, przeglądami technicznymi, serwisem. Drugą możliwością jest wydzierżawienie zbiornika od firmy zapewniającej dostawy gazu. Opłaty z tytułu dzierżawy są niskie, otrzymuje się również pełne wsparcie techniczne.

Umowa dzierżawy proponowana przez wiele firm określa zazwyczaj limit rocznego zużycia gazu (za który trzeba zapłacić, nawet gdy się go nie wykorzystało) oraz narzuca cenę, której nie można negocjować. Przed podjęciem decyzji warto zrobić dokładną kalkulację kosztów. Szacunkowe obliczenia wskazują, że przy wyborze pierwszej opcji koszt ogrzewania domu może być porównywalny z kosztami ogrzewania na gaz ziemny i nieco wyższy niż przy spalaniu ekogroszku.

Ceny propanu rosną wolniej od cen innych paliw. Ogólnoświatowa polityka przeciwdziałania efektowi cieplarnianemu będzie sprzyjała stopniowemu odchodzeniu od paliw stałych na rzecz paliw gazowych, które emitują znacznie mniej dwutlenku węgla do atmosfery. W niektórych regionach Polski można otrzymać dotację za przejście na ogrzewanie gazowe. Warto to przemyśleć i zaopatrzyć własny dom w ekologiczny, czysty i wygodny system ogrzewania.

book cover mockup for Mama Murawska

Pomysł na czas dla siebie

Karty pracy do własnych podsumować służą analizie wartości, uporządkowaniu przeciążonej głowy, polemice lub zgodzie. Projekt będzie aktualizowany i coraz droższy. Im wcześniej skorzystasz, tym lepszy efekt osiągniesz. Zapraszam!

Uporządkuj myśli, poznaj siebie! TUTAJ