opieka seniora
artykuł sponsorowany
Lena Murawska  

Opieka seniora: jak wybrać najlepszą opcję dla swoich bliskich?

Opieka seniora to temat, który dotyczy coraz większej liczby osób w Polsce. Według Głównego Urzędu Statystycznego, w 2020 roku liczba osób w wieku 65 lat i więcej wynosiła ponad 9 milionów, co stanowiło 23,6% ogółu ludności.

Specjalistyczna opieka nad seniorami

Opieka seniora (Warszawa to miasto, w którym jest wiele placówek o zróżnicowanej ofercie) to temat, który dotyczy coraz większej liczby osób w Polsce. Według Głównego Urzędu Statystycznego, w 2020 roku liczba osób w wieku 65 lat i więcej wynosiła ponad 8 milionów, co stanowiło 21% ogółu ludności. Prognozy wskazują, że do 2050 roku ten odsetek wzrośnie do 32%. Zatem coraz więcej osób będzie potrzebowało wsparcia i opieki ze strony rodziny lub specjalistów. Jednak nie zawsze jest łatwo podjąć decyzję o tym, jak zapewnić swoim bliskim odpowiednią opiekę seniora. Na rynku istnieje wiele różnych opcji, które mają swoje zalety i wady. W tym artykule przedstawimy najpopularniejsze z nich i podpowiemy, na co zwrócić uwagę przy wyborze.

Rodzaje i formy opieki seniora

Opieka seniora może być realizowana na różne sposoby, w zależności od potrzeb i preferencji osoby starszej oraz jej rodziny. Możemy wyróżnić następujące rodzaje i formy opieki:

– Opieka domowa – polega na świadczeniu usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w domu osoby starszej przez wykwalifikowanego opiekuna. Opieka domowa może być całodobowa lub dzienna, stała lub okresowa. Opiekun może być zatrudniony przez rodzinę lub przez agencję opiekuńczą.

– Dom spokojnej starości – jest to placówka zapewniająca osobom starszym zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę medyczną oraz socjalną. Dom spokojnej starości może być publiczny lub prywatny. Osoby starsze mogą korzystać z różnych zajęć i atrakcji organizowanych przez placówkę.

Kluby seniora i dzienna opieka

Klub seniora – jest to miejsce spotkań i integracji dla osób starszych, gdzie mogą uczestniczyć w różnych zajęciach kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych. Klub seniora może być prowadzony przez organizacje pozarządowe lub samorządowe. Osoby starsze mogą korzystać z klubu seniora kilka razy w tygodniu lub codziennie. Klub seniora jest dobrym rozwiązaniem dla osób starszych, które chcą aktywnie spędzać czas wolny i nawiązywać nowe znajomości. Opieka dzienna – polega na zapewnieniu osobom starszym opieki i wsparcia w ciągu dnia w specjalnie przygotowanym miejscu. Osoby starsze mogą skorzystać z usług medycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych i pielęgnacyjnych. Opieka dzienna może być organizowana przez domy spokojnej starości, ośrodki pomocy społecznej lub organizacje pozarządowe. Osoby starsze mogą korzystać z opieki dziennej kilka razy w tygodniu lub codziennie.

book cover mockup for Mama Murawska

Pomysł na czas dla siebie

Karty pracy do własnych podsumować służą analizie wartości, uporządkowaniu przeciążonej głowy, polemice lub zgodzie. Projekt będzie aktualizowany i coraz droższy. Im wcześniej skorzystasz, tym lepszy efekt osiągniesz. Zapraszam!

Uporządkuj myśli, poznaj siebie! TUTAJ